Απόσπασμα από εναέρια λήψη γάμου Νίκος Μαρία.

Απόσπασμα από εναέρια λήψη γάμου Νίκος Μαρία.